top of page

SUP SURF Level 1

Beginner


Service Description

Time: 07:00 / 08:00 / 9:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 Person 2,000 THB Duration: 1.5H การฝึกพาย SUP โต้คลื่น แบบเริ่มต้น เนื้อหาการฝึกภาคทฤษฏี และภาคการปฏิบัติ - การวอร์มอัพร่างกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ - ทำความรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง Board ขนาดกระดานและชื่อเรียกส่วนต่างๆของบอร์ด Paddle ความสูง การปรับไม้พายให้เหมาะกับผู้พาย Leash การใช้สายลีช ตรวจสอบความแข็งแรงจุดยึด - การตกบอร์ด ขึ้นบอร์ดในน้ำ - เทคนิคการพายโต้คลื่น การทำความเร็ว - การฝ่าคลื่นออกจากฝั่งและการเข้าฝั่ง - การยืน การวางเท้าบนบอร์ดขณะการโต้คลื่น - การเรียนรู้ลักษณะคลื่น การเลือกคลื่นในการเล่น - การเอาตัวรอดในกรณีฉุกเฉิน ราคารวมอุกปรณ์ และเลือกฟรีเครื่องดื่ม 1 รายการ จากการังคาเฟ่


Contact Details

  • Bangsak Beach Skate Park by Garang Cafe ลานตีลังกา Takua Pa District, Phang-nga, Thailand

    0632712282

    khaolaksuphub@gmail.com


bottom of page