top of page

Basic SUP

Stand Up Paddle Board


Service Description

พื้นฐานการพาย Stand Up Paddle Board Time: 07:00 / 08:00 / 9:00 / 10:00 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 Person 1,200 THB Group of 2 persons 2,200 THB Group of 3-6 persons 3,500 THB Duration: 1H เนื้อหาการฝึกภาคทฤษฏี และภาคการปฏิบัติ - การวอร์มอัพร่างกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ - ทำความรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง Board ขนาดกระดานและชื่อเรียกส่วนต่างๆของบอร์ด Paddle ความสูง การปรับไม้พายให้เหมาะกับผู้พาย Leash การใช้สายลีช ตรวจสอบความแข็งแรงจุดยึด - การตกบอร์ด ขึ้นบอร์ดในน้ำ - การยืนบนบอร์ด - เทคนิคการพาย ทางตรง การเลี้ยว การสร้างความเร็ว - การฝ่าคลื่นออกจากฝั่งและเข้าฝั่ง - การเอาตัวรอดในกรณีฉุกเฉิน *พร้อม อุปกรณ์ครบชุด บอร์ด ไม้พาย เสื้อชูชีพ น้ำดื่ม 1 ขวด


Contact Details

  • Bangsak Beach Skate Park by Garang Cafe ลานตีลังกา Takua Pa District, Phang-nga, Thailand

    0632712282

    khaolaksuphub@gmail.com


bottom of page